Stäng

Köpvillkor

Version 2015:1 gäller från och med 1 november 2015.

Som konsument som handlar hos Fritidsmagasinet omfattas du förstås av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Priser och betalning

Alla produkter anges med pris inklusive moms. I varukorgen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt betalningssätt och fraktvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt fraktsätt.

Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Fritidsmagasinet, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen (info@fritidsmagasinet.se). Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Fritidsmagasinet per e-post till info@fritidsmagasinet.se. Om ordern har hunnit expedieras av Fritidsmagasinet kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Fritidsmagasinet haft med anledning av avbeställningen.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) som privatperson gäller normalt under 14 dagar. Vi har dock valt att utöka denna till 30 dagar. Du måste bara tänka på att du helst inte skall öppna förpackningen. Om det krävs för att du ska kunna testa produkten får du såklart öppna den väldigt försiktigt. Om du ångrar ditt inköp så måste det i ditt meddelande till oss klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering. Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller ej för beställningsvaror eftersom dessa är speciellt beställda från leverantör. Varan kan alltså inte avbeställas efter det att beställningsprocessen påbörjats och ej heller returneras efter leverans.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Garantier och service

Samtliga garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Olika varor har olika lång garantitid, vårt mål är att detta ska framgå ur produktbeskrivningen om annorlunda garantitider tillämpas (t ex 2 år, 5 år, 10 år etc). Vi hjälper givetvis till med kontakt och garantiåtgärder, så tveka inte att kontakta oss. Privatkonsumenter har enligt konsumentköplagen rätt att  reklamera en produkt inom 6 månader från inköpsdatum.

Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.   

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Fritidsmagasinet. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.  

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Fritidsmagasinets webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Fritidsmagasinet.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Fritidsmagasinet dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).  

Fritidsmagasinet kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Fritidsmagasinets kostnader för returen.

Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. 

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Fritidsmagasinet tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad. 

Vid retur med av Fritidsmagasinet utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Fritidsmagasinet avseende godkänd reklamation) står Fritidsmagasinet risken för varan från det att du lämnar den på posten. 

Returer skickas till följande adress: 
Fritidsmagasinet i Farhult AB 
Vattenvägen 12 
263 95 Farhult 

Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Fritidsmagasinet. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Fritidsmagasinet enligt ovan.

Ej uthämtade paket

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Fritidsmagasinet har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Force majeur

Händelse utanför Fritidsmagasinets kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Fritidsmagasinet befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Fritidsmagasinet förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har Fritidsmagasinet rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.