Stäng

Ordlista för radiostyrd hobby

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg alla förkortningar och begrepp och vad de står för inom den radiostyrda världen. Här är en liten ordlista. Om du vill fylla på eller fråga om fler begrepp så kontakta oss gärna!

 

ARTF (Almost-Ready-To-Fly)

En modell som nästan är färdigbyggd. Den är inte redo att börja flyga meddetsamma men oftast är det bara mindre montering som krävs.

ARTR (Almost-Ready-To-Run)

En modell som nästan är färdigbyggd. Den är inte redo att börja köra meddetsamma men oftast är det bara mindre montering som krävs.

 

B

Borstlös

En borstlös elmotor har inget mekaniskt slitage från kol/släpskor. Fungerar genom att en kontroller som ger rätt spänning till rätt spole i rätt ögonblick. Fördelen med en borstlös motor är bättre vridmoment, högre effektivitet, ökad tillförlitlighet, tystare gång och lägre vikt.

Brushless

En borstlös elmotor har inget mekaniskt slitage från kol/släpskor. Fungerar genom att en kontroller som ger rätt spänning till rätt spole i rätt ögonblick. Fördelen med en borstlös motor är bättre vridmoment, högre effektivitet, ökad tillförlitlighet, tystare gång och lägre vikt.

 

C

CP (collective pitch)

Används när man pratar om radiostyrda helikoptrar. Här har du fast varvtal på motorn och ändrar lyftkraften med vinkeln på rotorbladen.

CCW (Counter clockwise)

Moturs. Används för att beskriva vilket håll en motor snurrar åt.

CW (Clockwise)

Medurs. Används för att beskriva vilket håll en motor snurrar åt.

 

D

Dragkraft

Beteckning på hur stor vikt motorn med propeller kan hovra på fullgas.

 

E

ESC (Electronic Speed Control)

Fartreglage till borstlösa motorer. Måste vara anpassad till motorn den skall driva så att den tål spänningen.

 

F

FP (Fixed pitch)

Används när man pratar om radiostyrda helikoptrar. Vinkeln på rotorbladen är konstant och du reglerar lyftkraften med motorns varvtal.

FPV (First-Person View)

Du kan se en video eller bild direkt ifrån den radiostyrda modellen.

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

En trådlös teknologi som sprider ut en signal på flera olika frekvenser på ett slumpmässigt sätt så att olika källor inte stör ut varandra. Används ofta i radiostyrningar på 2,4GHz-bandet så att du slipper oroa dig för att andra sändare i din närhet gör din modell okontrollerbar.

 

H

Headless mode

En funktion hos framför allt radiostyrda drönare som innebär att modellen själv kompenserar för vilken riktning den har relativt sändaren. Om du drar styrspaken åt vänster kommer modellen alltid att svänga åt vänster ur ditt perspektiv oavsett om modellen är på väg mot dig eller från dig.

 

I

IBL (Inrunner BrushLess)

En typ av borstlös elmotor där magneterna är monterade på axeln vilket gör att ytterhöljet på motorn är stillastående.

 

K

KIT

En modell som levereras omonterad så att du kan bygga den själv.

Kv

Motorhastighetskonstanten hos en borstlös motor. Mäts i varvtal per volt (rpm/V). Används för att räkna ut spänningen (eller maximala varvtalet) hos en motor i sambandet U = rpm / Kv.

 

M

Metanol

Drivmedel för glödstiftsmotorer. Giftigt för djur och människor och kan orsaka blindhet.

 

O

OBL (Outrunner BrushLess)

En typ av borstlös elmotor där magneterna är monterade på ytterhöljet vilket ger ett roterande hölje.

 

R

RPV (Remote-Person View)

Du kan se en video eller bild direkt ifrån den radiostyrda modellen.

RTF (Ready-To-Fly)

En modell som är färdigbyggd och redo att börja flyga med. Mindre montering som t.ex. att sätta vingen på plats eller sätta i batterier krävs oftast.

RTR (Ready-To-Run)

En modell som är färdigbyggd och redo att börja köra med. Mindre montering som t.ex. att sätta i batterier krävs oftast.