Stäng

Personuppgifter

Personuppgifterna du lämnar till oss används för att vi ska kunna ge dig en fullgod service och fullgöra vår del av avtalet. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av katalog eller erbjudanden, om du har angett att du vill ha det. De av dig lämnade uppgifterna kommer endast att användas inom Fritidsmagasinet (Fritidsmagasinet i Farhult AB).

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. Du kan även själv ändra dina uppgifter på webbsidan när du är inloggad.